knop TERUG NAAR HOMEPAGE? KLIK OP DE DOKTER !  pijl l     TERUG NAAR VORIGE PAGINAtitel3
In Beerse hadden we een huis gekocht met een trap.Berdy kreeg steeds meer moeite
en het duurde steeds langer om boven te komen.Na elke verkoudheid kreeg ze het
zo benauwd,dat ze naar het ziekenhuis moest.De longarts,Dr.DeWispelaere,zei,dat
de enige oplossing een longtransplantatie was,maar dan over een 4-tal jaren,omdat
de overlevingskans dan waarschijnlijk wat groter was door betere behandelingen.
Langzamerhand werd haar toestand steeds slechter en de longfunctie daalde van
een waarde van 29,wat al erg slecht was,naar 21  !
In april 2004 kwam ze terecht op Intensieve Zorgen en moest enige tijd beademd
worden.Gelukkig konden haar eigen longen het na een weekje weer overnemen.
Dr.Vanhees,die haar toen behandelde stelde voor om contact op te nemen met het
Universitaire Gasthuisbergziekenhuis( KUL) in Leuven met Professor Dr.Verleden
voor een longtransplantatie.goed                                                                                            
slecht verl+raem leuvenhalo_anim  

  f foto's boven v.l.n.r.Gezonde longen,slechte longen;Prof.Dr.Verleden
     en prof.Dr.Vanraemdonck;een drankje van HALO in het Gasthuis-
                                            bergziekenhuis in Leuven na een vergadering.
    halo     We kregen veel inlichtingen van de patiëntenvereniging HALO,die
enige voorlichtingsdagen organiseerden in het Gasthuisbergziekenhuis.
                                                                          pijl   VOLGENDE PAGINA