dokter Terug naar homepage? Klik op de dokter !   pijl l    TERUG NAAR VORIGE PAGINAtitel7 operatie    V Via SPOED gaan we snel naar E 650,waar de voorbereiding voor de
 operatie begint.Tot onze blijdschap horen we,dat we geen reserve
meer zijn,maar dat de long voor Berdy is,omdat de eigenlijke ontvanger
een afwijking in het bloed had,waardoor er een grote kans was op een
afstoting. De andere (rechter)long zal aan een ander transplantatiecen-
trum worden aangeboden,om een andere patiënt gelukkig te maken.
Berdy is erg zwak,bang en zenuwachtig en wordt dikwijls duizelig
en misselijk.Om half twaalf is de voorbereiding klaar en moeten we
wachten op een sein vanuit het operatiekwartier,dat we naar beneden
kunnen komen.Berdy wordt rustiger en pas om half twee komt het sein.Ik mag mee in het
operatiekwartier en we horen,dat de long er nog niet is.Die wordt pas op het laatste moment uit
de donor gehaald.Ook moet hij nog goedgekeurd worden.Het zal toch niet weer gebeuren,dat
we weer naar huis moeten.....
  In de tussentijd probeert men een pijnpompje in de ruggewervel aan te brengen,zodat Berdy
na de operatie zelf de pijn kan onderdrukken.Het mislukt,omdat er te weinig ruimte is tussen
de wervels.Om kwart voor drie komt men Berdy halen met de mededeling:

"DE LONG IS GOEDGEKEURD EN DE OPERATIE GAAT DOOR."!!!!!!!!
o Onder:De donorlong,die in PERFADEX(bewaarvloeistof)
lange tijd bewaard kan worden,wordt uitgepakt.


uitpakken  
PPP Prof.Dr.Nafteux en Prof.Dr.Lerut zijn de hoofd-
chirurgen.De incisie gaat van onder de linkerborst
via de onderste ribben in de zij en dan schuin om-
hoog tot midden onder de linker schouder.
Met klemmen wordt de opening verder openge-
maakt,zodat de linkerborstholte geopend wordt.
De zieke long wordt via de zijopening van onder
de zwevende ribben verwijderd.Later wordt de
donorlong op dezelfde plaats onder de ribben ge-
schoven.Ook worden alle aders,luchtpijp(bronchiën)
goed aangesloten en gehecht.De bloedinkjes
worden gestelpt met laser.Als laatste wordt de
wond gesloten en met medisch stalen nieten
gehecht.Dit is heel in het kort de zeer ingewik-
                                                                                 kelde operatie van een enkelzijdige longtransplan-
 wond                                                                                  tatie.
 
Links:De wond met onder het pleister de plaats,waar de 3 drains hebben gezeten.

G Gedurende de hele operatie moet de andere,eigen long het lichaam van voldoende
zuurstof voorzien.Produceert die niet voldoende,dan wordt de hart-longmachine
gebruikt.Tot slot wordt de nieuwe long vol lucht geblazen,zodat die zich netjes
ontplooit.Gedurende de daaropvolgende verdere narcose wordt er volledig beademd
en wordt de beademing sterk verminderd als de patiënt  uit de narcose komt en zelf gaat ademen.
De operatie heeft 4 uur geduurd en Berdy wordt naar de INTENSIVE CARE gebracht.
long
De

De opening wordt zo groot mogelijk gemaakt
en de donorlong wordt geplaatst,nadat alles
nauwkeurig is aangesloten en de bloedingen zijn
gestelpt.

     


                                                                                                                 pijl   VOLGENDE PAGINA