dokter

  terug naar homepage? Klik op de dokter !  pijl l   Terug naar vorige paginatitel8


Omdat Berdy door het langdurig gebruik van Prednison(corticortoïden)een erg dunne en
gevoelige huid had gekregen ,waren haar onderarmen door het optillen,verleggen en steeds
vastbinden,bijna helemaal ontveld.Ook haar onderbenen hadden blauwe plekken.Door de
klemmen en de spanningen op  onderhuids weefsel waren er veel bloedingen ontstaan,
waardoor  grote donkerblauwe plekken  zichtbaar waren.

ic
B Berdy op de Intensive Care.De beademing is volledig.

Op de eerste avond(31 maart)was al bijna 2 liter bloed
weggevloeid door de drains.Men probeerde deze te
doen stoppen,maar er moest nieuw bloedplasma ge-
transfuseerd worden.De volgende ochtend werden de
chirurgen gewaarschuwd,omdat er reeds 4,5 liter bloed
was verloren.De chirurgen onderzochten haar en be-
sloten om opnieuw te opereren.
Op 1 april(vrijdag)werd ze om half elf in de ochtend naar
het operatiekwartier gebracht.Enkele bloedingen werden
gestopt.Tegen de donorlong werden enkele bloedstolsels(totaal 1300 cc)weggehaald.
Door het ademen(in-en uitzetten van de long)ontstond er korte tijd een vacuüm,waadoor
het bloed als het ware uit de kleine lekkages werd gezogen.
Toen alles in orde was,werd ze om 12 uur weer naar de Intansive Care gebracht.De komende
twee dagen kwam er uit de drains steeds minder rood bloed en werd de kleur steeds geler,
waaruit bleek,dat er geen bloed meer wegvloeide,maar enkel nog vocht.Haar armen,voeten
en handen,die al blauw waren van de ontvellingen en onderhuidse bloeduitstortingen,werden
dik.Dit zou langzamerhand verdwijnen.Per infuus werden direct na de longtransplantatie reeds
de afweeronderdrukkende middelen SANDIMMUUN en IMURAN toegediend,zodat een eventu-
ele afstoting zou worden voorkomen.Hierdoor zou de nierfunctie verminderen,maar die bleven
toch voldoende functioneren.
De SATURATIE(afgifte van gassen aan het bloed)van de donorlong is steeds 95 tot 100%.Dit is
een erg hoge waarde en dat betekent,dat de donorlong van goede kwaliteit is.
BAL
Tijdens de narcose wordt reeds een BronchoAlveolaireLavage uit-
gevoerd.Dit is een soort Bronchoscopie,waarbij een slang via de
luchtpijp in de donorlong wordt gebracht.Er wordt plaatselijk wat
vocht ingespoten en dit wordt weer opgezogen,samen met vele
longcellen,die later bestudeerd worden.Men kan zodoende veel
over de long te weten komen.Zo kan men al erg vroeg zien,of er
een afstoting op gang komt.

Nadat Berdy uit de narcose is gekomen,voelt ze zich erg ziek en
moet overgeven.Het braaksel wordt via een slangetje in de neus
afgevoerd,wat een erg vervelend gevoel geeft.
Alles gaat verder goed en op zondag 3 april wordt ze naar de MEDI-CARE gebracht.Dit is een
soort tussenstation ,voordat ze naar de afdeling gaat.De bewaking is nog compleet,maar hier
worden langzamerhand vele dingen verwijderd,zoals catheters,drains en infusen.

medicare    Op Haar zus Domique  komt op 4 april op bezoek.

Ze mag al wat vruchtenyoghurt eten en water drinken,maar
daarna moet ze NILLSTAT,een vies geel drankje nemen om
de mond,slokdarm en maag te ontsmetten.De tweede drain
wordt verwijderd.Berdy heeft nog steeds dikke handen en
voeten.De saturatie van de long is nog erg goed:98% !
 De therapeut wilk,dat ze alleen gaat staan en lopen,maar
door zwakte in de benen en de angst om te vallen gaat dat
nog niet.Ze krijgt meer eetlust.De verbanden om de armen
en benen worden even verwijderd om ze te verzorgen.Berdy schrikt van de dikke,blauwe
ontvellingen.De huidarts wordt gehaald.Hij heeft zo'n dunne zwakke huid nog niet gezien.Dit
is vooral het gevolg van langdurig prednison(cortison)gebruik en een eigen zwakke gevoelige
huid.In haar hals zit nog een infuus voor toediening van medicijnen.Ook de electroden ,die de
impulsen geven naar de monitor en de bewaking zijn nog aanwezig.
Elke dag moet ze een longfoto laten nemen.Ook bloedcontrole om de bloedspiegel te contro-
leren.Naar aanleiding hiervan wordt bepaald,hoeveel immunosuppressiva ze kan nemen.
Ze neemt IMURAN,NEORAL en MEDROL.Omdat ze misselijk wordt van NEORAL wordt er
overgestapt op PROGRAFT.
De verdere medicijnen zijn:
STILNOCT om te slapen,TRADONAL RETARD tegen de pijn.OMEPRAZOLE tegen maagklachten,
VALCYTE,AMLOR tegen te hoge bloeddruk,BACTRIM/EUSAPRIM tegen virussen,CACIT Vit.D3,
PERIO-AID is spoelmiddel mondontsmetting.
De laatste drain en de urine-catheter worden verwijderd en men plant onder plaatselijke ver-
doving een port-a-cath onderhuids in.Dit is een klein kastje,dat aangesloten wordt op een
ader en waardoor bloed kan afgenomen worden en medicijnen kunnen worden toegediend.
Berdy heeft een te beschadigde en zwakke huid en moeilijk aan te prikken aders.Deze port-a-
cath kan jaren blijven zitten,maar moet wel elke keer worden schoongespoeld.
De therapie vordert niet,omdat de spierkracht niet beter wordt.
                                                                                       pijl