Terug naar Homepage?  Klik op de dokter !     pijl l     TERUG NAAR VORIGE PAGINA                                                                                                                                                      dokter         titel5
Eerst gaan we op woensdag 6 oktober naar het Gasthuisbergziekenhuis voor een kennismakingsgesprek
met Professor Dr.van Raemdonck.Een erg rustige en sympathieke man,die ons nog wat praktische
informatie geeft.Ik zal een enkelvoudige longtransplantatie krijgen en waarschijnlijk zal de rechterlong
vervangen worden.Ik moet gevaccineerd worden tegen Hepatitis B en ik ga bij mijn huisarts,dokter
Ludwina Mijlemans,de jaarlijkse griepprik halen.
Op zaterdag 16 oktober gaan we met mijn zus Domique en haar man Kees naar een voorlichtingsdag
van HALO in Leuven,waar enkele  reeds getransplanteerde patiënten hun ervaringen vertellen.Het werd
een interessante en leerzame dag.Op 27 november is  er weer een dag van HALO.Een psychologe en een
kinesiste(therapeute)komen  ons veel informatie geven.

brigitte     nadine
conny agnes    luc   rina   giovanni    dirk annemiek
Het bestuur van Patiëntenvereniging HALO(Hart en Long):v.l.n.r.:Voorzitster Brigitte van Bilsen;secretaris en
penningmeesters:Nadine Deliaert en Conny Everaerts en Agnes van de Wijngaert;Website:Luc van Kempen;
Nieuwsbrief:Rina Heylen;Bestuurslid:Giovanni Cusumano;Sociale Dienst:Dirk Delva en Annemiek Kloeck.
Dan komt maandag 20 december ! Jos is die middag gaan biljarten in Vlimmeren.
Juliënne Urkens,onze buurvrouw is op bezoek en om half drie gaat de telefoon.
Het is Professor Dr.Lieven Dupont van het Gasthuisbergziekenhuis,die mij zegt,dat
ik moet komen,want er zijn longen beschikbaar.Mijn hart staat even stil en ik
vraag,of ik reserve ben.Hij vertelt,dat er 2 longen zijn,maar dat er waarschijnlijk
één slechte long bij is.Als dat inderdaad zo is,dan is de andere ( goede ) long voor
mij.Als de longen toch allebei goed zijn,dan zijn ze voor iemand anders,die ook
opgeroepen is.
Ik bel Jos met de GSM en die komt meteen.We kunnen allebei niets doen,omdat we
te nerveus zijn.Jos pakt alles in en om kwart over 3 vertrekken we naar Leuven,
waar we om kwart voor vijf op de SPOED aankomen.Alles gaat snel:foto's maken,
bloed nemen,wassen,enz.enz.
longen bloedname berdy
boven:de donorlongen worden tevoorschijngehaald.Daarnaast:12 buisjes bloedname.Daarnaast:Berdy en dokter
Om kwart over 6 is alles klaar en begint het spannende wachten.Om 7 uur komt
er een bericht:De andere long was wel goed en voor mij  gaat de operatie NIET
door.Een grote teleurstelling,maar we  wisten,dat dit mogelijk was.We hopen,dat
de andere patiënt een nieuw leven kan beginnen en dat ik de volgende keer de ge-
lukkige mag zijn.Ik kleed me aan en we gaan toch teleurgesteld naar huis en begint
het wachten opnieuw.......

                                                                 pijl VOLGENDE PAGINA